skip to Main Content
Master Design

Therése Berglund

Value & Worth

Detta projekt fokuserar på återbruk, materialåtervinning och cirkulär ekonomi inom inrednings- och arkitektbranschen. Projektet är ett samarbete med företaget SWT Paper och resultatet ett modulsystem för ett cirkulärt lättvikts skivmaterial, gjort av återvunnet papper, som kallas M-board.
Produktionen av M-boarden förbrukar cirka 50% mindre energi och har en 80% mindre miljöpåverkan jämfört med andra lättviktsskivmaterial. Den är gjord av cirka 90% återvunnet pappersmaterial och är 100% återvinningsbar. Trots sin lätta vikt har den samma egenskaper som en MDF-skiva.
Projektets designval har guidats av neurodesign, en tvärvetenskaplig metod som kombinerar neurovetenskap och design. I arkitektur- och inredningssammanhang fokuserar neurodesign på hur hjärnan reagerar psykologiskt och fysiologiskt på den byggda miljön.
Prototypens moduler är för närvarande gjorda av MDF och de vinklade hörnen är gjorda i en 3D-skrivare. Målet är att dessa designidéer ska produceras i ett pappersmaterial som är under utveckling hos företaget SWT Paper.

@designby.therese.berglund
www.thereseberglund.myportfolio.com
saga.maria.therese@gmail.com