skip to Main Content
Kandidat Metallgestaltning

Sebastian Nordh

Ljusstakar G1, G2 och G3

Under hela mitt liv har rör i olika former och för olika ändamål funnits runt omkring mig. Jag har vuxit upp i ett familjeföretag som arbetar med underhåll av avloppsvattensystem, och jag har varit omgiven av rör och tankar (runda former). I vanliga fall finns det problem om ett rör spricker eller blir deformerat. Jag tror att detta har skapat min fascination för att gå motsatt väg, att se vad som döljer sig i deformationen.

Jag drivs av nyfikenheten att forma något som upplevs som hårt och kallt, men att förvandla det stela till att upplevas mjukt och organiskt. Genom att kombinera andra tekniker som maskinfrästa bitar, eller ytstrukturer som färg eller slipmönster bildar jag ett uttryck. Många timmar har lagts ner i bara utforskande och experimenterande för att utöka min kunskap om materials sätt att reagera och fungera. Formerna jag skapar med dessa tekniker blir sedan grunden till mina objekt.

Det jag kommer att visa i detta arbete är mitt skapande av tre ljusstakar som en påminnelse av Billingsfors bruks arv. Människorna, bruket och kyrkan.

www.sebastiannordh.com
@sebastian.nordh
art@sebastiannordh.se