skip to Main Content
Master Design

Saga Karlsson

Sum of Betwixt
En dröm-skaps saga om att vistas i mellantinget.

Jag vill framkalla samt förnimma de känslomässiga och sensuella delarna inom oss själva. Inta en positionering som en kännande varelse och finna resonans i dissonansen.

The dreamscape är det utrymme du befinner dig i när acceptans inför att det är omöjligt att återvända till drömmarnas sovande värld, men ändå innerligt trånar efter att komma så nära du kan. Till mystik, förundran och utvecklade fantasier. Sum of Betwixt suggestivt och varsamt strävar efter att påminna människor om att vistas med sitt sinnes tillvaro, medierat genom personliga berättelser om drömmar. Det handlar om att lyfta fram de sanningar uppenbarade från emotionell kunskap framför de mer validerade vetenskapliga och rationella. För att vistas i the dreamscape har jag tillämpat narrativ från animation, ljud och virkning samt applicerat metoder av samlande, upprepning och resonans. The Projection, The Sound and The Crochet: Construction erbjuder en fördjupning in i ett annan lager av medvetande samtidigt som den presenterar ett utrymme av denna lockelse, vilket möjliggör en förkroppsligad fantasi vandring för sinnet där du varsamt föreslås skapa dina egna konstellationer av resonans.

Låt oss omfamna det egendomliga okända.

@stories_by_saga
thestoryofsaga@gmail.com