skip to Main Content
Kandidat Design

Rebecca Hedrén

Bortglömda rum

Ett utforskande i medskapandeprocesser och textilavfall i vårdrum

Bortglömda rum har resulterat i två olika spår som sammanstrålar på en och samma plats. Det första spåret fokuserar på textilavfall inom mattindustrin, medan den andra undersöker modifieringen av emotionella upplevelser i ett givet utrymme genom samarbetsprocesser och användningen av färg. För att kunna tillämpa idéer och engagera samt skapa dialog med personal och patienter, är projektet baserat på en barnavårdscentral på Tjörn. Behovet av att förvandla rummen med minimala medel gör användningen av färg och återanvändbara material till en ekonomisk och miljömässigt hållbar metod.

Pallen och ramarna som är av återbrukat avfall från mattindustrin ifrågasätter och uppfyller en önskan om mer textilier. Objekten fungerar som distraktion och ett ställe att finna vila på i ett rum där ögonkontakt med andra patienter kan vara något en vill undvika. Färgförslag har även tagits fram i samarbete med den tänkta användaren. Här ges tillfälle att få använda bortglömda ting till ett bortglömt rum och genom att involvera målgruppen i utformningen av vårdmiljön kan de känna sig mer delaktiga i sin egen vård och uppleva en ökad känsla av kontroll.

Projektet har resulterat i en undersökning av samarbetsprocesser för rumslig design i vårdmiljöer och färgförslag för en barnavårdscentral. Samt en undersökning om hur vi kan återanvända textilavfall och använda det i ett sårbart rum såsom vårdrum.

@/r.hedren/
re.hedren@gmail.com