skip to Main Content
Master Fotografi

Nina Worren

SKIN  STUDIES  / SHELL FACES

Genom att utforska naturen, mänskliga relationer och kopplingar mellan kropp och själ undersöker Nina Worren hur vi rör oss i världen, vad vi ser och känner och varför. Precis som i ”Shell Faces” är hennes verk ofta baserade på autofiktion, där hon använder sitt eget liv, sina drömmar och minnen som källor. I hennes medieringar finns element av taktilitet, tid, närhet och tystnad.

Huden är vårt största organ; den håller samman vår kropp och vårt sinne, omfamnar och skyddar oss. I ”Skin Studies” undersöker Worren huden, dess mångfald och likheter samt relationerna mellan olika sorters hud.

Från jordens yta till under vattenytan, människor, fauna och flora. Ett ord, en tanke, en beröring, varma eller kalla sinnesförnimmelser.

Kan hud minnas? Kan hud bära på berättelser?

 

www.ninaworren.com
@ninaworren_artist