skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Nicola Helin

Dream Catchers

Collage
Linen, varnish, acetone transfer, photo transfer, felting, safety pin, aluminum frame
103 x 71 cm 
Hand knitted image 
Cotton, polyester, aluminium frame 

61 x 53,5 cm

Verket ”Dream Catchers” hämtar inspiration från både nattliga och dagliga drömtillstånd. Det återspeglar det undermedvetnas bildströmmar, där tankar och bilder sömlöst smälter samman. Genom att kombinera den fotografiska ögonblicksbilden med långsamma och tidskrävande tekniker som stickning försöker Helin kapsla in flyktiga impulser. Att arbeta med en långsam metod är för henne ett sätt att ge impulsen omsorg genom materialets process. Genom att blanda olika tekniker och att låta materialen överlappa varandra, konstruerar Helin sin egna icke-linjära värld av fragment, bilder och känslor.
Nicola Helins konstnärliga praktik sträcker sig över flera olika medier, men är alltid förankrad i den fotografiska bilden. Hennes verk innefattar ofta olika former av kollisioner och en känsla av något kusligt.