skip to Main Content
Kandidat Design

Maria Lindahl Björkstrand

VÄCKA GLÖMDA MINNEN – stimulera det friska hos äldre sjuka

Väcka glömda minnen belyser kulturella aktiviteters betydelse, och behov till stimulans, för demenssjuka och äldre sjuka under sjukhusvistelse. Projektet undersöker textila vepor som ett samtalsverktyg inom vården. Att aktivera verk genom att samtala kring dem, och på så sätt stimulera förmågor och det friska hos patienten. Projektet utforskar även möjligheten att väcka glömda minnen hos demenssjuka, genom att stimulera associationsförmågan genom mönster, bild och berättande.

Under processen fick jag frågan:

”- Om du var sjuk, och du visste att du kommer att förlora alla dina minnen och din livshistoria. Men, om du fick möjligheten att välja en handfull minnen som du får behålla. Vilka minnen skulle du välja då?”

Frågan lade grunden till de illustrationer som sedan kom att bli två mönster. Alla illustrationer som skapats har utgått från egna minnen: minnen jag vill behålla, och utifrån en känsla av att sprida glädje och värme, i en miljö som annars kan skapa oro och tristess.

Väcka glömda minnen resulterade i två solitära, textila vepor ”Midsommar” och ”Bland daggkåpor”, som är handtryckta med screentrycksteknik på hellinne.

mariabjorkstrand@gmail.com