skip to Main Content
Master Design

Jonas Hagberth

Still going to DRUM

Detta projekt bjuder in till att reflektera över hur teknologi kan förbättra snarare än förskjuta mänsklig handlingskraft och bevara den viktiga hantverksmässiga och oförytterliga personliga essensen i den digitala tidsåldern.
Mitt trumspelande används här som förkroppsligad metod att generera data till hantverksmässiga AI-algoritmer. Praktiken förmedlar genom handbyggda trumrobotar ett etiskt alternativ till dominerande AI narrativ, genom att framhäva autenticitet, etik och mänsklig kreativitet.

Projektet spekulerar kring ett samhälle bortom arbetssamhället där tekniken stöder mänsklig handlingskraft och kreativitet. Genom att lyfta fram det etiska, förkroppsligade och hantverksmässiga tar projektet också upp negativa aspekter kring artificiell intelligens, såsom oetisk datahantering, kunskapsförlust, alienation och förskjutning av arbetskraft. Den handgjorda spaden symboliserar hur automatisering genom etisk och rättvis AI användning kan ge mer utrymme för personlig utveckling och frigöra individen från orättvisa.

 

edited_practice_paper_PDF

@instant_exit
jonashagberth@gmail.com