skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Hilda Randulv

In the Distance I Hear Surges

Digital prints with reactive ink on transparent silk, welded and polished steel sculpture
Hilda Randulv arbetar med porträtt som undersökande metod för att expandera självporträttet. Hon inspireras av ansiktsuttryck relaterade till grundaffekterna definierade av psykologen Silvan Tomkins. Genom läsning av olika ansiktsuttryck söker hon en återspegling av sig själv. Randulv arbetar inom fältet slow art, vilket manifesterar sig i hennes materialval. I det här projektet arbetade hon med en tidskrävande utskriftsteknik i 12 steg, svetsning och stålslip.

In the Distance I Hear Surges utforskar relationen mellan närvaro och frånvaro. Randulvs inspiration kommer från erfarenheten av att växa upp med epilepsi och att färdas mellan medvetande och medvetslöshet. Tygets känslighet för yttre rörelser skapar interagerande vågor som påverkar betraktarens möjlighet att se subjektet tydligt, vilket tillåter verket att vara närvarande och frånvarande samtidigt.