skip to Main Content
BFA Fine Art

Rasheh Sadr Ashkevari

I am lost, but how would you know, مامان? Some pieces are missing, right?

This text is only available in Swedish.

Installation, Image, Puzzle (2000 pcs)

Ett telefonsamtal. Avståndet känns som en tung börda. I am lost, but how would you know, مامان? Some pieces are missing, right? fokuserar på ögonblicket när man sträcker sig efter sina nära, trots att de är  osynliga i sin frånvaro. En selfie tagen i ilska eller förvirring blir till pusselbitar som symboliserar de undangömda aspekterna av mänsklig tillvaro – de känslor och nyanser som definierar våra relationer. De förlorade pusselbitarna är mer än bara fysiska luckor och tomrum. Åskådarna bjuds in till att sätta ihop det krossade och glömda så att det krossade blir helt, det glömda blir återuppväckt och det försummade får nytt liv.