skip to Main Content
BFA Design

Alice Fallemark Byström

SPRÅNG

This text is only available in Swedish.

I dagens samhälle är det tydligt att en betydande del av landets unga vuxna står inför utmaningar att säkra en egen bostad. Detta framgår av att ungefär en tredjedel av denna demografiska grupp upplever en brist på permanenta boendelösningar. För många unga är det en realitet att de tvingas hoppa mellan tillfälliga boenden till följd av en bristande tillgång till permanenta bostäder. Detta fenomen är sällan ett val utan snarare en konsekvens av den rådande situationen.

I ljuset av detta behov undersöker SPRÅNG hur modulära förvaringssystem kan förbättra livsmiljöer för unga vuxna, med betoning på anpassningsförmåga. Genom att optimera utrymmet och erbjuda flexibilitet tar detta system upp den dynamiska livsstilen för unga vuxna, som står inför frekventa omplaceringar. SPRÅNG representerar ett användarcentrerat förhållningssätt till möbeldesign, som bidrar till diskussionen om anpassningsbara boendelösningar för modernt boende.

SPRÅNG skapades utifrån en låskonstruktion som består av tre grundläggande komponenter: mutterhylsa, pinnskruv och sargsprint. Att integrera dessa element skapas en robust och samtidigt flexibel mekanism för att fästa hyllplanen. Genom att enkelt skruva på mutterhylsan kan användaren justera och säkra hyllplanen på plats runt en central rundstav. Denna mekanism möjliggör inte bara en säker och stabil placering av objekt på hyllorna, utan också en enkel och lekfull omarrangering av hyllorna i olika formationer och mönster.

@fallemarken
fallemarken@gmail.com