skip to Main Content
Kandidat Design

Elsa Thorsvret

“synthetics”

Examensprojektet “synthetics” handlar om ljus, inredning och musik, och hur ett klubbkoncept kan skapas utifrån dessa med ljuset som huvudperson.
Med arkitekturkollektivet Temporary Pleasure som förebild, har detta projekt växt fram ur intressen i fotografi, installation och en fascination för konsertens magi.
Projektet startade utan någon teknisk kunskap inom scenteknik, och jag har valt att arbeta med kasserade och bortskänkta material i en salig blandning, för att skapa en ärlig, lättsam och lekfull estetik. Klubbkonceptet testades i sin fulla skala hos Spike Brewery i Gamlestaden, 15:e och 16:e mars 2024.
I slutändan av detta långa projekt vill jag belysa processen som den absolut viktigaste erfarenheten av denna resa. Dess brokiga vandring, genom problem, över logistik och mellan begränsningar och fallgropar. Och de hundratals upptäckter man bara gör om man kastar sig in i en bransch man inte vet någonting om.

Ett stort tack till Returkultur, Weekendrent och Spike Brewery!

@elsathorsvret
elsa.thorsvret@gmail.com