skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Cesilia Pern

Photografer: David Eng

Flödesbanor – En rörelsestudie

Handvävda digitala jacquardvävar

Då jag har mitt konstnärliga ursprung inom dansen är det naturligt att mitt examensarbete kretsar ring rörelsebevarandet. Jag utforskar hur det temporära lämnar permanenta spår genom att låta mina vävar agera kärl för de rörelser som min kropp utfört under hantverksprocessen. Rörelserna översätts och kapslas in i de obundna varptrådarna som reser sig likt reliefer, bildar genomsläppliga linjer som löses upp och samman med fransarna.

Vävarnas motiv är baserade på mina virkade skulpturer. Skulpturerna är abstrakta och deras slutgiltiga form nås genom att jag i stunden är lyhörd och följer efter de flödesbanor av garn som vill växa fram. Virkandet kan benämnas som mjuka krokier då de undersöker form och lagrar rörelse som sedan förs med in i det vävda.

@cesiliapern
cesiliapern@gmail.com