skip to Main Content
Master Fri konst

Theres K Agdler

Brottsplatsen - the quarry/crime scene, 2024.
Sculptures. Inverted holes - cut-out shapes of the mining holes in the five soapstone quarries in Handöl. MDF, drillcores, talc. Variable size.
Detail image. Photo: Theres K Agdler

Fragment av ett Brottslandskap – Fragments of a quarry/crime landscape, 2024
Spatial installation. Sculptures, sound works, photographs. Variable size.

Brottsplatsen - the quarry/crime scene, 2024
Close-up image of one of the 5 sculptures.
Photo: Peter Nylund

TALCTALK – Brottsvittnen, TALCTALK quarry/crime witnesses, 2024
Sound installation. Interviews with people in and around Handöl
Interviews, editing: Theres K Agdler, music: Arvid Lundberg.
Talc bag from Handöls Soapstone Factory, Raspberry pie, headphones, carpet. Variable size. Audiofile: wav, length 27 min.
Photo: Theres K Agdler

Brottsplatsen - the quarry/crime scene, 2024.
Detail image.
Photo: Theres K Agdler

Äta eller ätas - Eat or be eaten, 2024
Performancestills. Performance held during the opening, 2024-05-10.
The performance consisted of baking the Sami bread Gaakhoe, roling dough with a drillcore, while reading a text about the exploitation of the North and the so-called Green Future. Theres K Agdler offered the public to taste the bread and asked: How does exploitation taste?
Photo: Nils Agdler

Performancestills. Performance held during the opening, 2024-05-10.
The performance consisted of baking the Sami bread Gaakhoe, roling dough with a drillcore, while reading a text about the exploitation of the North and the so-called Green Future. Theres K Agdler offered the public to taste the bread and asked: How does exploitation taste?
Photo: Peter Nylund

Stills from the essayfilm Brottet – the quarry/crime, 2024.
Available in 4K, HD. Length 28 min. 45 sec.
Photo: Theres K Agdler

Stills from the essayfilm Brottet – the quarry/crime, 2024.
Available in 4K, HD. Length 28 min. 45 sec.
Photo: Theres K Agdler

Stills from the essayfilm Brottet – the quarry/crime, 2024.
Available in 4K, HD. Length 28 min. 45 sec.
Photo: Theres K Agdler

BROTTET – the quarry/crime

Konstprojektet studerar effekterna av industrialiseringen och kolonialiseringen av Norrland. Theres K Agdlers platsspecifika konstprojekt BROTTET – the quarry/crime undersöker en mikrohistoria i en global rhizom av kapitalistiska strukturer. På 1800-talet kallades norra Sverige för ”Framtidslandet”. Samtidigt började exploateringen av mark, vatten och människor.

I den lilla orten Handöl i Jämtland, har man brutit täljsten i mer än 400 år. Den nu stängda täljstensfabriken har påverkat alla människor som bor runt Handöl. 2013 lämnade de norska fabriksägarna fabriken. De tog med sig alla maskiner (delvis finansierade med regionala medel) och en hel del täljstenar över gränsen. Sedan gick de i konkurs. De lämnade en tom fabrik, de lämnade människor i Handöl utan arbete och lön, de lämnade hålen i marken.

Just nu befinner vi oss i den tredje fasen av exploateringen av Norrland. Nu är Norrland ”Framtidslandet” för den ”Gröna Omställningen”.  Men liksom industrialiseringen på 1800-talet planeras utvinningen för Sveriges gröna framtid över huvudet på de människor som bor här.

I vår nutid finns hotet om utvinning av vanadin och uran. Inte så långt från Handöl, i Oviken, nära Storsjön, planeras en gruva som skulle kunna påverka hela regionens dricksvatten-reservoar. Här finns en koppling till Ranstad i Västra Götaland. Där utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer. Uranet var avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran.
Nu, 2024, vill regeringen slopa förbudet att bryta uran och satsa på ny kärnkraft.

Exploateringens tid upprepar sig.

Norrland har fått ny en ny framtid, denna gång kallas den ”Grön Framtid”.

Theres K Agdlers konstnärliga arbete kretsar kring frågor om periferin och centrum och hur resurser fördelas nationellt och globalt. Hon arbetar forskningsbaserat med platsspecifika undersökningar där hon använder fotografi, film, installation, skulptur, performance, ljud och text. Theres K Agdler har studerat på Konstakademin i Trondheim, Norge och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon tar sin masterexamen i Fri Konst på HDK-Valand, Göteborgs universitet våren 2024.

thereskagdler@gmail.com
thereskagdler.cargo.
@theres.k.agdler