skip to Main Content
Kandidat Design

Julia Svärd

Ecstasism

Ecstasism är ett audio-visuellt koncept skapat för att erbjuda en stunds fristad i en värld full av oroligheter. I vårt alltmer digitaliserade samhälle blir sinnliga och kroppsliga upplevelser alltmer eftertraktade och betydelsefulla.
Projektet är byggt på DIY och rejv-kultur. Specifikt rejvens förmåga att försätta dansare i trans genom färgstark scenografi i symbios med den elektroniska musikens repetitiva natur. Projektet har utgått från stämningen på två platser: dansgolvet och chillen. Estetiken av dessa samt rejvets historia,  ritualer, atmosfär och värderingar, såsom PLUR (Peace, Love, Unity, Respect, Happiness) har varit grund till projektets innehåll och utformning.

Under examensprojektet testades konceptet med ett event för ca 50 personer. Men konceptet är skal- och anpassningsbart efter miljö. plats och situation. Ecstasism erbjuder möjligheten att fly verkligheten en stund och nå in i sig själv. En plats där gränser upplöses och sinnen vaknar till liv.

Välkommen till Ecstasisms kalejdoskopiska värld! ★