skip to Main Content
Master Child Culture Design

Joséphine Perini Stefansson

Generation Fun

Generation Fun är ett projekt utformat för att lyfta nyanlända tonåringar genom immersiva upplevelser centrerade kring lek och gemenskap. Projektet utvecklades för 45 elever på SPRINT, språkintroduktionsprogrammet, vid Angereds Gymnasiet, i åldrarna 16-19 år. Genom att erbjuda interaktiva installationer som främjar lek, självuttryck och samhörighet syftar projektet till att förändra hur ungdomar navigerar under denna övergångsperiod. Genom delade upplevelser och kreativ utforskning uppmuntras deltagarna att knyta kontakter med varandra och finna glädje på sin resa.