skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Johan Zwergius

The Seventh Circle (Silent Reminder)

Archival pigment print 50 x 60 cm

  • Neolithic Axe (Antecedent)
  • Cannon Ball (‘Pataphysics; a Solution)
  • Hemp Rope (Exalted Nature)
  • Hammer (Perverse Duality)
  • Pharmaceuticals (Caveat Emptor)
  • Multi-Tool (Bric-a-brac)
  • Box Cutter (Modern Transmutations)
  • Polymer (Simulacra)
  • Cellular Phone (The Potemkin Village)

I Johan Holst Zwergius konstnärskap är de allegoriska och metaforiska elementen överordnade. Han förenar det fotografiska mediet med sitt intresse för historiska perspektiv, okonventionella berättelser och vikten av minne.

Det långvariga pågående projektet fokuserar på att visuellt tolka Dantes Den Gudomliga Komedin, specifikt skildringen av helvetet. Den sjunde cirkeln, eller våldscirkeln, är en av de djupaste och mest ondskefulla cirklarna, dit personer med våldsamma tendenser mot andra och sig själva skickas.
Genom de nio fotografierna framträder olika föremål med en historisk koppling till våldshandlingar. Zwergius ger med detta projekt en kommentar som antyder att världens historia, är våldets historia