skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Emelie Sjöberg

Tactile Conversations

Emelie är intresserad av hur vi som människor interagerar med världen och vår närmaste omgivning. I sina projekt arbetar hon med inkludering i relation till social hållbarhet genom att undersöka förhållandet mellan användaren och de bebodda miljöerna.   
 
I Tactile Conversations använder Emelie taktilitet som ett verktyg för kommunikation och utforskning för icke-verbala sensoriska människor. Hon vill skapa möbler som uppmuntrar människor att uppleva sina sinnen och leva i nuet.