skip to Main Content
Master Design

Ari Puguh

IMPROVISATIONSUPPLÖSNING (Co-design med och för barn med funktionsvariation)

Projektet föreslår en designbaserad utforskning av perspektiv från barn med funktionsvariationer och deras världar omkring dem i sammanhang rörande sociala, miljömässiga, etiska och tekniska frågor, utifrån en fallstudie med och för ett barn med autismspektrumstörning (ASD) i Göteborg, Sverige. I ljuset av den accelererande komplexiteten i den globala miljön och det kande trycket denna utövar, fokuserar detta projekt på barn med funktionsvariationer och utforskar deras perspektiv och tankar. Forskningen föreslår att designers och barn med funktionsvariationer engageras som designpartners och samarbetspartners med hjälp av en metod för samskapande, för att produktivt reda ut deras nuvarande och framtida åsikter, förhoppningar och bekymmer. Den undersöker designerns och forskarens roll i att erbjuda assistans och underlätta barnens tankar genom ett improviserande kreativt tillvägagångssätt. Dessutom hälper det och förmedlar inkludering till den breda diskussionen och ämnet om samhälleliga komplexiteter; med syfte att utöka stödet för barns rättighetsperspektiv och bekämpa förmågan.

 

@ari__puguh
https://www.aripuguh.com/
hey@aripuguh.com