skip to Main Content
Master Design

Amalia Holmberg

My Anxious Kinship of Furniture
– An Alchemy Of Making

My Anxious Kinship of Furniture är en utforskning av personliga nackdelar som förvandlas till kreativa fördelar. Det är grundat i tron att det man skapar är en förlängning av jaget och väver personliga berättelser i designens struktur. Detta projekt fördjupar personliga upplevelser med ångest och syftar till att använda möbeldesign som ett verktyg för att övervinna dessa utmaningar.

An Alchemy of Making, innehåller två möbler, inklusive en stol utvecklad i samarbete med Karin Bolin. Materialen samlas in från olika ritualer där ritualen blir metoden och materialet. Gjorda av människohår och skal från det Japanska ostronet, en invasiv art som spritt sig längs med stora delar av den Svenska Västkusten. Möbelns materiella egenskaper utgör grunden för det alkemistiska förslag där ostronets och människans dignitet blir likställd.
Möblerna utgör en berättelse där människan, liksom ostronet, porträtteras i sin invasiva skrud.

Målet med dessa alster är att kritisera samhälleliga normer kring nyttjandet av material som kommer från våra kroppar. Föreningen av presenterat material fördjupar begreppet människor som invasiva och hoppas kunna bidra till den aktuella diskursen om materiell användning, materiella insamlingspraxis och deras transformativa möjligheter.

@holmbergamaliadesign
holmbergamalia@gmail.com