skip to Main Content
Master Design

Gabriella Di Feola

Photografer: Therese Berglund
Photografer: Therese Berglund

Photografer: Therése Berglund

Photografer: Therese Berglund

Photografer: Therése Berglund

Photografer: Therése Berglund

Photografer: Therése Berglund

Photografer: Therése Berglund

Photografer: Therése Berglund

Photografer: Therese BerglundPhotografer: Therese Berglund

telning stoft- ett immerivt samtal om sorg

Masterprojektet telning stoft är ett samarbete mellan museet Lilla Änggården och HDK-Valand studenten Gabriella Di Feola. Projektet utforskar hur en designer kan öppna upp för konversationer om sorg på Lilla Änggården och hur ett museum kan vara ett offentligt rum för sorg och sörjande.

telning stoft tar sin utgångspunkt i familjen Grén, som levde vid Lilla Änggården under 1800-talet. Projektet lyfter delar av de skildringar om familjen som är mindre synliga i historieberättandet.  Familjen berättar inte mycket om upplevelsen av att de förlorade tre av sina barn och att det finns få berättelser bevarade om dessa barn. I saknaden av historier, vad finns det då att berätta? Detta utforskande kombineras med att ge plats för samtida upplevelser av att förlora barn genom Di Feolas erfarenheter kring att förlora en dotter samt andra föräldrars upplevelser av att förlora barn.