skip to Main Content
Kandidat Design

Ylva Wedberg

CIRKULÄRT BRUK AV ALUMINIUM I SVERIGE – MONO

Projektet syftar till att belysa vår uppfattning och användning av aluminium i Sverige som en hållbar resurs. Aluminium har odödliga egenskaper om det behandlas och återvinns på rätt sätt. Endast fem procent av energiförbrukningen används för att bearbeta sekundäraluminium i förhållande till jungfruligt material. Risken med det återvunna materialet är en större blandning av legeringar som kan försämra önskade egenskaper som böjbarhet och styrka. Därför börjar återvinningsprocessen redan vid ritbordet.

MONO-SERIEN är designad utifrån dessa premisser, bruksföremål baserade på tekniker och material från vår svenska industri. De resurser vi har i Sverige är alltid en naturlig utgångspunkt.

I samverkan med Stena Aluminium har projektet grundats i en studie av industrin och det har bidragit med sitt hållbara material. En förutsättning att designa och gjuta enligt materialets egna egenskaper. Objekten är utformade för att gynna återvinning, utan tillsats av andra metaller eller beläggningar, dvs. Mono. Formen förväntas uppfattas som mjuk med sin rundade sits och yttre bensida. Med inspiration från tillverkningsindustrins raka linjer och tydliga riktningar hoppas man kunna ingjuta en känsla av materialets primära användning. Pallens syfte är att skapa stilfullt utformade objekt som passar för hemmet och utmanar vår förväntade användning av aluminium som ett dekorativt material.

@ylva.wedberg
ylva.wedberg@gmail.com