skip to Main Content
Kandidat Design

Yennifer Godin

Kramp

Detta projekt syftar till att öka medvetenheten om den kris som påverkar mödrahälsovården på landsbygden i Sverige genom filmmediet. Filmen fokuserar på erfarenheterna hos gravida kvinnor, barnmorskor och aktivister, och är både konstnärligt engagerande och informativ. Genom att berätta historierna om de som påverkas av krisen, söker detta projekt att inleda en konversation och skapa medvetenhet om en fråga som för närvarande påverkar hela landet. Genom användningen av befintligt material kunde filmskaparen införliva sin egen konstnärliga historia i projektet samtidigt som de visade upplevelserna och berättelserna från andra. Genom att inte ta upp för mycket plats eller uppmärksamhet lyckas filmen effektivt förmedla sitt budskap på ett enkelt och kraftfullt sätt. Sammantaget ger detta projekt en övertygande inblick i en viktig fråga och erbjuder en plattform för de drabbade att dela sina berättelser.

@yen__god
https://yennifergodin.wixsite.com/portfolio
yennifergodin@gmail.com