skip to Main Content
Master Embedded Design

Xinyue Ouyang (欧阳辛玥)

Exploring how systemic design can contribute to tackling the challenge of talent attraction

— A case study in the City of Gothenburg

Mitt projekt undersöker hur systemisk design kan hantera utmaningen med att attrahera talanger i Göteborgs stad. Genom att använda en kvalitativ metod integreras etnografiska tillvägagångssätt med systemiska designmetoder för att undersöka talangattraktionens komplexa dynamik från flera perspektiv. Forskningen engagerar kommunanställda och högskolestudenter för att utforska olika intressenters uppfattningar och tillsammans skapa potentiella förbättringsstrategier. Ritningar, som används inom den systemiska designprocessen, hjälper till att visualisera och förstå dessa komplexa förhållanden.

Projektet använder sig av metaforen frö för att symbolisera utveckling, potential och vård. Ett av de viktigaste resultaten är en narrativ karta som syntetiserar resultaten från semistrukturerade intervjuer, inledande forskningsritningar och ytterligare workshops till en omfattande visuell skildring av detta intrikata system. Analysen belyser viktiga systemiska kopplingar och potentiella insatser, vilket ger ett grundligt perspektiv på utmaningarna och möjligheterna.

Resultaten visar att systemisk design avsevärt förbättrar samarbetet mellan intressenter och förbättrar den kommunikativa tydligheten i systemiska relationer. Detta bidrar till mer effektiva strategier för att attrahera talanger i kommunala sammanhang.

LinkedIn
xinyue.ouyang@outlook.com