skip to Main Content
Kandidat Design

Xiaoshu Mayer

Worm Daughter

En queerhistorisk serieroman om Pärlflodens Zi shu nü

I många kulturer anses giftermål som ett naturligt steg i livet. Titeln Worm Daughter har uppkommit från historierna om kvinnor som aldrig gick igenom metamorfosen från dotter till brud.

Under det sena 1800-talet såg distrikten kring Pärlfloden i Guangdong en stor ekonomisk tillväxt, då industrialiseringen av silkestillverkning ledde till kvinnors möjlighet att försörja sig själva. Av kulturella anledningar innebar det att kvinnor behövde välja mellan arbete och giftermål. Tusentals valde arbetslivet, även om det innebar att de aldrig skulle få ha förhållanden till män. Ofta var familjen ovillig att förlora dotterns inkomst, samtidigt som döttrarna inte ville giftas bort till främmande hushåll.
Dessa arbetande kvinnor kallades Zi shu nü, självkammande systrar. Tillsammans stöttade de varandra, och de som stod varandra nära lade en ed till varandra och levde som par. Det påvisar ett kapitel i historien då kvinnor i queera relationer inte bara var synliga, men även accepterades av samhället.

Materialet som presenteras sammanfattar undersökandet, skrivandet och konceptualiseringen till att lyfta queera narrativ från historieboken till en serieroman. Med referens till silkesindustrin, presenteras projektet i silkesfjärilens stadier.

Som queer bildberättare från Guangdong har det här projektet låtit mig komma närmare mitt eget ursprung.

Med fiktiva karaktärer grundade i historien, hoppas jag med det här pågående projektet att göra queer historia mer tillgänglig, och låta en bredare publik se sig själva speglade i våra föregångare.

@wormdaughter
wormdaughter@gmail.com