skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Viveka Skyttberg

Scener från underjorden 

Material: Blandade material, textil, handsytt broderi  

Ett spår av rosor leder ner i en källare. Där är skulpturer uppbyggda i olika scener som vuxit fram med inspiration från underjorden och det omedvetna. På trappräcket står en narr och spelar på sin flöjt, han lurar och lockar nedåt. En figur i hatt står på en scen omgiven av masker och vet inte vilken han ska välja. Ur en blomma sträcker sig en gråtande figur upp och från hennes tårar växer det fram ett monster. Mellan en gul hund och en fågel är det en konflikt. En 1700-tals dam sitter på en teaterbalkong och tittar på.

Scenerna bildar ett narrativ som gestaltar inre skeenden, som känslor, konflikter och drömmar. Här används underjorden som en metafor för det omedvetna, den är mörk och främmande, en värld som personifierar det ytterst okända som vi bär inom oss. Det omedvetna är bortträngda tankar, känslor, önskningar och minnen, som vi inte kan förnimma annat än som spår.

Det textila materialet och den broderade tråden är genomgående. Skulpturerna växer ofta fram med utgångspunkt i ett broderi som därefter byggs på bit för bit.

@vivekaskyttberg

viveka.skyttberg@gmail.com