skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Thea Josefin Cedervall

Bend Forward, Knee Up, Block the Sun

Trekanalig videoinstallation, LED-skärmar, C-stativ

Thea Josefin Cedervall intresserar sig för fotografiets roll i identitetsskapande processer. Hennes arbete är ofta en reaktion på – och ett undersökande av – samtida bildströmmar och digital bildkultur. Mötet mellan kameran och den könade kroppen är en central del i arbetet, som på senare tid kommit att fokusera på poseringens betydelse för självpresentation och självbild.

Verket Bend Forward, Knee Up, Show Your Back undersöker posen i videoformat. Poseringarna är hämtade ur återkommande klipp från Cedervalls flöden på sociala medier, menade att inspirera till ”vällyckad” självframställning. Installationen blir på så sätt en reflektion över algoritmernas roll och kroppens anpassning till fotografiet. Genom att förlänga det fotografiska ögonblicket fokuserar verket på försöket och de misslyckanden som oundvikligen ligger däri.

@theajosefin
theajosefin@gmail.com