skip to Main Content
Master Textilkonst

Terese Molin

Limit, Pulse, Soil
Photografer: David Eng

Soil
Photografer: David Eng

Pulse, Soil
Photografer: David Eng

Line vs Void

Projektet ‘Linje vs vakuum’ undersöker ett abstrakt narrativ genom en serie vävda bilder. Vävens linjära struktur har varit tongivande i hur projektet och bilderna tagit form. Färgen som uppstår i mötet mellan varp och inslag har varit arbetets röda tråd. Verken ‘Gräns’, ‘Avtryck’, ‘Puls, Jord’ och ‘Bestå’ berättar tillsammans om varandets mellanrum och spillror.

@teresemolin
terese.molin@gmail.com
www.teresemolin.se