skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Sunniva Hestenes

High Risk Reward

CARE site specific installation, graffiti
BAD LUCK BABY chain link fence, zine 32 pages
Untitled HD Video, 17.40 min

Hestenes är en multidisciplinär konstnär som är intresserad av att förändra och i förlängningen omvandla materiella ytor-  genom att fysiskt skära i negativ, applicera och ta bort färglager eller tatuera en kropp.

I High Risk High Reward utforskar hen hur förstörelse kan användas som ett sätt att stärka sin egenmakt. Komponenter av kaos, ordning, kontroll och brist på kontroll avgör materialets slutresultat. Hestenes använder sig av sprayfärg, skisser, staket och handhållet videomaterial (handhållen videofilm), som är element som ofta återfinns inom graffitiscenen. Konsekvenserna av att markera och omforma dessa ytor förenar de enskilda fragmenten i installationen och spelar samtidigt in i Röda Sten Konsthalls långa historia med graffiti.

https://vimeo.com/user185308789