skip to Main Content
Kandidat Design

Stina Holgersson

OASEN

OASEN är ett utforskande projekt kring hotellobbyns nya funktion som mötesplats för att nätverka, socialisera eller arbeta i. Projektet syftar till att skapa ett rumsligt koncept för en hotellobby med fokus på varierande atmosfärer för en paus i vardagen.

Konceptet består av flera rum i rummet som skapas genom möbler och draperier. Tillsammans med en lekfullhet i färger och former bidrar dessa till att bryta av från den vardagliga verkligheten. Stämningar som det lugna arbetsrummet, det sociala minglet och det snabba tempot samspelar, vilket skapar kontraster och stora möjligheter för alla hotellets gäster och besökare att tillgodose sina egna behov. Draperiernas föränderlighet möjliggör för besökare och gäster att interagera med draperierna och variera rummen i rummet efter sina egna behov vilket gör rumsligheten till en levande och ständigt föränderlig mötesplats.

Under processen har arbetet bestått av planritningar, sektionsritningar och modellbygge för att se alla olika siktlinjer, rum i rummet samt avgränsningar. Nyckelord som futuristiskt, nostalgi, fantasi och eskapism (en verklighetsflykt i rumslig form) har varit utgångspunkten för konceptet och känslan av rumslighet. Ledordens uttryck syns bl.a. i utformningen av de olika borden samt baren och receptionen. För att på bästa sätt visualisera hotellobbyn har en digital 3D-modell byggts. Renderade bilder har tagits för att realisera projektet och visa dess koppling till verkligheten och hur rumsligheten kan användas.

@stina.holgersson
stina.holger@gmail.com