skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Sophie Toresson

Photographer: DavidEng

Photographer: DavidEng

Photographer: DavidEng

Photographer: DavidEng

Lager på lager – en undersökning i dubbelväv 

Material: Svensk ull i varp och inslag 

I mitt arbete fungerar den vävande processen som utgångspunkt. Jag intresserar mig för igenkänningen till vardagliga textilier och bruksföremålets roll inom samtida konsthantverk. Genom att använda mig av tekniken dubbelväv kan jag väva bilder där två lagar av vävar möts, vävs ihop och byter plats med varandra. 

Jag återkommer till rutor som motiv i mina vävar. Genom rutorna kan vävningens logik förstås, där vävens konstruktion och uppbyggnad synliggörs. Ränder blir till rutor och trådar blir till tyg i mötet mellan varp och inslag.

@sophie.toresson