skip to Main Content
Master Fotografi

Sonja Margrét Ólafsdóttir

I Saw Three Suns in the Sky

Sonja Margrét Ólafsdóttir forskar om Haraldur Hamar (1892–1957), en poet och dramatiker som också var känd som “Island” när han bodde i London i början av 1900-talet.

Hamar är en avlägsen släkting till Ólafsdóttir och hans öde hade sedan länge fallit i glömska inom familjen. Genom historiska och sociokulturella spår, såsom texter, fotografier och föremål kopplade till Hamars liv, framträder en fragmenterad berättelse om en säregen personlighet. Ólafsdóttirs egna fotografiska reaktioner adderar ett nytt visuellt lager till historien om Haraldur Hamar.