skip to Main Content
Master Textilkonst

Sofie Karlsson

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Soft Power

Material: Stickgarn (ull/akryl), paracord, bomullssnöre, rayon och sammetstyg, sisal, människohår, metall.

Soft Power är en undersökning av knutens underliggande funktion, som språk och kunskapsbärare. Projektet härrör från ett intresse i “tyst kunskap”, någon som knuten förkroppsligar, med hänvisning till khipus, trådknippen som användes i Inkariket som kommunikationsverktyg.

Med inspiration från makramés återkomst på 1970-talet utforskas knuten genom upprepning av samma makraméknut konsekvent genom arbetet. De tredimensionella egenskaperna hos den specifika knuten framhävs genom förstoring av tråden. Genom upprepning av knuten i olika material och storlek, syftar projektet till att lyfta fram makramé som en form av kulturellt uttryck och belysa de förbisedda (kvinnliga) utövarna.
Det visuella resultatet är en serie bestående av tre knutna verk: Safeguard, Rebel Knot och Amulet of Preservation som responderar och avspeglar varandra i form, storlek och textur. Relationen mellan de olika verken fungerar som ett ordlöst identitetsskapande, där betydelsen av tyst, nedärvd kunskap reflekteras över.

@sofiekarlsson.textile
www.sofiekarlsson.com
sofie.h.karlsson@gmail.com