skip to Main Content
Master Film

Shih Yi-Fan

Where the Moon Goes

Längd: 15 minuter, spelfilm

Synopsis
En ung kvinna beger sig på nattliga resor, sökandes efter någon som är omöjlig att hitta. Någon som försvunnit, för alltid. På ett ömtåligt sätt utforskar denna film det universella inom outsäglig sorg, från Taiwan till Sverige.

Password: mymoonpapa2022

Biografi
Shih Yi-Fan (f. Taipei 1990) är en filmskapare från Taiwan, baserad i Sverige. Från hennes bakgrund inom dokumentär-klippning, brukar Shih inspireras av berättelser från livet och utforskar gränserna mellan gråzoner, fantasi och olika verkligheter.
I hennes filmer reflekterar hon (vanligtvis) över frågor gällande politiska händelser och band mellan människa och natur, med en animistisk, icke-antropocentrisk, och interkulturell blick.

 

ylfa812ren@gmail.com