skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Saga Trygged Iko

Photografer: Sebastian Kok

Photografer: Sebastian Kok

Photografer: Madeleine Olsén Ingefeldt

Spår av tid

I verket Spår av tid utforskas materialmötet mellan trä och tenn. Det är ett undersökande av hur medier kan bearbetas och omformuleras genom olika processer och springer ur ett intresse för materialens inneboende agens. Medan träet reduceras genom snidesprocessen skapar gjutningarna av tennet adderande former.

www.sagatryggediko.com
@saganomflygfisken