skip to Main Content
Master Child Culture Design

Ruby Walsh

“Den sovande skottkärran” Aiya & Xiu, age 2 & 32

“Bilen på toppen av kullen” Apolina, age 3

“Förskolelekplats” Henry, age 4

“Frey på gungorna” Martha, age 38

“Aiya” Henry, age 4

The Spaces I Occupy

Using visual ethnography as a participatory design practice, to investigate adult-child perspectives in shared public spaces.

Att använda visuell etnografi som en deltagande designpraxis för att undersöka vuxen-barns perspektiv i delade offentliga utrymmen.
Forskningsfråga: Hur kan vi stärka barn och unga i offentliga utrymmen genom att dela perspektiv mellan generationerna?
Projektet ”Spaces I Occupy” utforskar flera generationers perspektiv ett delat offentligt rum med hjälp av analog fotografering. Det är ett vuxeninitierat deltagande projekt, med barn och vuxna deltagare i olika åldrar. Projektet syftar till att stärka barn i deras miljöer genom att ge dem verktyg för dokumentation och berättande, och en plattform att dela sitt arbete med. Detta projekt följer fotografisk dokumentation och individuella observationer av sex personer i åldern mellan två år och trettioåtta år i Majvallens gemensamma offentliga rum. Varje deltagare ställde ut sina verk runt om i området, med sina insikter och berättelser bifogade. Den här utställningen syftade till att starta en konversation med människorna i områdetresonerande med vissa och utmana andras perspektiv.
De presenterade verken i denna utställning visar upp vad deltagarna dokumenterade under projektet.