skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Robin Iborn

Only Photography Can Tell

Robin Iborn har en bakgrund som uppdragsfotograf och använder fotografisk teknik för att gestalta sin egen verklighet. Människor, kläder och accessoarer utgör grunden i ett utforskande av socioekonomisk materialitet.

Iborn reflekterar i magasinet ‘Only Photography Can Tell‘ över sin dubbla position som både deltagare och betraktare i en värld som via kamerans funktion excellerar i färg och form. Kombinationen av bilder skapar nya berättelser som speglar en längtan som finns i Iborns blick såväl som hos de objekt, platser och människor som avbildas.

www.robiniborn.com