skip to Main Content
Kandidat Design

Rebecka Karlsborn

Mythos

Projektet Mythos är en mönsterkollektion med fem mönster som tar sin inspiration från mänsklighetens arketypiska myter. Det finns en viss metaforisk sanning som går att finna i de berättelser som mänskligheten har utkristalliserat, abstraherat och förkroppsligat över generationer. Några av dessa myter har funnits sedan urminnes tider inom många traditioner och kulturer. En anledning till att vi dras till berättelser är för att en berättelse är en beskrivning av självaste mönstret vi betraktar och agerar genom i världen som individer, medmänniskor och civilisationer. Projektet har gestaltat några av dessa berättelsemönster och skapat mönsterrapporter av dem.

Mönstret Skapelsen gestaltar skapelsemyten, Floden gestaltar flodmyten och Hjälten gestaltar hjältemyten. Meningen slår samman myterna om Sisyfos och Fenixfågeln från Antika Grekland för att framföra ett personligt budskap om den djupa meningen som går att finna i att möta livets utmaningar. Kärleken är en tolkning av den generella myten om kärlek, förlust och återförening.

Myternas berättelser har varit en metod i projektet för att ingiva mer mening, syfte och estetiskt värde imönsterutformningen. Kollektionen har skapats digitalt med Ipad i programmet Procreate. Mönsterna har tryckts via en textil digitalprinter med reaktiv färg på merceriserad bomull, måtten 140x200cm.

 @bornvilja