skip to Main Content
Master Child Culture Design

Ranti Ekaputri

LIKU: Building Through Motions

LIKU: Building Through Motions” tar upp bristen på rörelsebaserad lek som görs av barn i inomhusmiljöer, och ser hur utomhuslek är identisk med aktiv lek och inomhusmiljöer är mer förknippade med stillasittande lek. Som svar på frågan har detta projekt som mål att uppmuntra helkroppsrörelser för barn inom inomhusmiljöer, samtidigt som det syftar till att vårda en lekkultur som leds och uppfinns av barnen själva.

Detta projekt utforskar metoden för design som föds genom barns performativa kroppsrörelser. Det är ett försök att kombinera barnkulturdesign med inslag av kroppsliga rörelser som finns inom performancekonstfältet. Det börjar med att undersöka den myriad av möjligheter som ett barns kropp kan både påverka och påverkas av föremål inom ett rumsligt sammanhang. Det fortsätter sedan till utforskningen av designade föremål som tillmötesgår sådana rörelser och som därmed låter barn utföra dem.

Ett lekobjekt är resultatet av detta projekt. Liku, ett indonesiskt adjektiv lika med slingrade och vriden, väljs som namn som representerar lekobjektets kvalitet. LIKU skapar den fulla handlingskapaciteten för barns lek samtidigt som det främjar fri lek som låter barn bestämma hur de vill leka, vilket ger barnen möjlighet att bestämma vilken typ av aktiv lek de vill göra med den.

ranti.ekaputri@gmail.com