skip to Main Content
Master Fri konst

Raghad Resres

Dancing Edifices

”Dancing Edifices” är en serie digitala målningar som uppstod som en del av mitt forskningsprojekt Hidden Dimension, där jag undersöker hur arkitektur påverkar kvinnors känslighet för kroppsrörelseupplevelser i marginaliserade och flyktingområden, särskilt i de palestinska flyktinglägren i Östra Amman där jag växte upp. Genom Dancing Edifices strävar jag efter att framkalla visuellt inducerad åksjuka genom omkompositioner av den rumsliga arkitekturen i Östra Ammans palestinska flyktingläger. Denna typ av åksjuka kan uppstå när det finns visuell stimulans utan fysisk rörelse. Detta försök omformar lägrets arkitektoniska utmaningar, omstrukturerar det fysiska rummets rörelse och organisation och överskrider gränserna för ren kroppsrörelse. Dessa bilder öppnar möjligheter för att ifrågasätta eller föreställa sig kroppsliga upplevelser med lägrets fysiska och sociala struktur.

Konstverk beställt av Carl Olson’s stipendiefond, 2023.

raghadresres.com
@raghad_rasras
Linkedin