skip to Main Content
Master Child Culture Design

Qianyi Lin

Conversations with Friends: A Guide to Communicating with Furry Friends.

Conversations with Friends” är en pedagogisk illustrationsbok för barn som syftar till att öka empatin och respekten för djur, särskilt hundar och katter, genom att lyfta fram djurens perspektiv. Boken engagerar unga läsare genom färgglada illustrationer, fängslande text och finurlig klotterkonst. Den innehåller interaktiva övningar och tankeväckande insikter om djurs beteende för att hjälpa barn att förstå konsekvenserna av sina handlingar och främja godhjärtade interaktioner.

Genom att översätta djurperspektiv till pedagogiskt innehåll innehåller handboken designprinciper som förbättrar inlärningen genom visuella, textuella och interaktiva komponenter.  Målet är att producera pedagogiska resurser som förespråkar medkänsla och etisk behandling av djur.

Detta projekt erbjuder ett designorienterat tillvägagångssätt för att hjälpa barn att analysera sitt beteende, betona betydelsen av interaktioner mellan människor och djur och de potentiella risker som är förknippade med specifika aktiviteter. Genom att utforska barns beteenden gentemot djur syftar handboken till att förebygga skador på barn och uppmuntra till säkrare och mer respektfulla kontakter mellan barn och djur.