skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Oskar Wikström

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

A4

En undersökning av pappersarbetet som akt, men också dess taktila och visuella element. Detta genom att underkasta sig A4-utskriften som medium. Resultatet har sammanfogats till en artists’ book i form av ett häfte, en inskannad PDF samt en rumslig installation, i ett projekt som letar efter poetisk potential i det vardagliga och torftigt byråkratiska. Ingången till projektet är dels ett intresse för tryckteknik och dess roll i ett samhälle, men också hur material påverkar boken som konstföremål.