skip to Main Content
Kandidat Design

Nora Tysklind

Rödlistade växtarter i Sverige – en mönsterkollektion med fokus på äng och gräsmark

Sedan början av 1900-talet har antalet ängar och gräsmarker i Sverige minskat på grund av förändringar i hur vi bedriver jord- och skogsbruk. I samband med det hotas och rödlistas allt fler växtarter. Att arter dör ut är ett hot mot den biologiska mångfalden, men det är också problematiskt då det leder till att insekter och pollinatörer hotas, som vi människor är beroende av för vår överlevnad.

Den här mönsterkollektionen lyfter rödlistade svenska växtarter på äng och gräsmark i tre mönster handtryckta på textil; ”Rödlistade växter i skuggan”, ”Flora av rödlistade växter” och ”Rödlistade växter på sommaräng”. Mönstren belyser växtarter som många troligtvis inte känner till men som lever nära oss. Utöver de tryckta textilierna finns en publikation där alla växter i mönstren är representerade med namn och information.

Mönstren har handtryckts med screentrycksteknik och i arbetet har undersökande av övertryck som teknik varit i fokus. Alla mönster innehåller ytor där två eller fler färger tryckts över varandra för att bilda nya färger. Den långsamma hantverkstekniken knyter an till hållbarhetstematiken genom att med en omsorgsfull process ifrågasätta dagens snabba massproduktion av inredningstextilier.

 

@noratysklind
https://www.noratysklind.com
nora.tysklind@gmail.com