skip to Main Content
Kandidat Litterär gestaltning

Nora Hermiz Al-Amarin

Solen någon annanstans

Det här är en berättelse om en stad i splittring. Men också en berättelse om kärleken till skrivandet. Detta är en vemodig berättelse om en längtan efter tillhörighet. Det här är en berättelse om en människa som genomskådat allt. En människa utanför allt. En människa som genomskådat stadens gentrifiering. Vem har rätt att ta plats? Vem har rätt att göra sin röst hörd? Och vilka röster är det som tystas, som utesluts, förs bort till utkanten av staden? Det här är en röst för de röstlösa.

Solen någon annanstans är en prosalyrisk roman av olika teman som flyter in i varandra. Jag ser det som en slags mosaik som läggs fram. Små strofer och skildringar av staden Göteborg. Men också om drömmar fastgjutna i betong, om tillhörighet och att hinna finna sin plats innan solen går ner.

I mitt projekt har jag valt att arbeta med två berättarperspektiv. Vi har en huvudperson, ett hon vid namn Nasrin, vars blick vi följer genom en stad präglad av gentrifiering och utanförskap. Men också en stad präglad av ett hopp som vill växa sig fri ifrån betongen. Det andra berättarperspektivet är ett jag – Marie, som också vittnar om ett slags utanförskap. Marie och Nasrin skriver till varandra. Delar av förflutna brev och minnen två personer emellan. Breven är inte kronologiska. Men de svarar varandra genom den gemensamma synen på staden. Vi kan urskilja en vänskap som en gång i tiden funnits mellan dessa två, men som i takt med stadens transformation håller på att fallera. De möts på nytt genom de poetiska breven. Med mitt projekt vill jag utforska utanförskapets olika dimensioner och rum.

Jag hoppas på att verket ska kunna skapa dialog – en debatt om staden och samhället. Något som kan komma att ge inspiration eller vara ett slags verktyg på folkhögskolor skrivarkurser eller bibliotek. Något som kan få andra att börja reflektera, att själva skriva om vad staden betyder för just dem. Kort sagt – något som kan ge andra en inspiration till att skriva om en stad i förändring. En stad som ofta upplevs som om den inte är till för alla.

Manus_Nora Amarin

Nora.Amarin@hotmail.com