skip to Main Content
Kandidat Design

Noak Bredin

Välkommen till Göteborg!

“Välkommen till Göteborg!” är en videodokumentation av hållplatserna på spårvagnslinje fem, med syfte att reflektera och dokumentera vardagslivet i Göteborg, samt att fungera som en ram för en transdisciplinärt utforskande designprocess. Slutresultatet är en 10 minuter lång kortfilm uppdelad i 5 sektioner, skapad genom en blandning av en tre-akts struktur, spårvagnskartor och en EP/Album-struktur, där varje del representerar olika delar av spårvagnsresan.
Projektet var under processen uppdelat i förproduktion, produktion och efterproduktion. Förproduktionen bestod av att göra research vilket formaterades i små film-manualer, samt att skapa ett övergripande tidsschema för produktion och efterproduktion. Produktionsstadiet bestod av att filma och experimentera med komposition, vinklar och inställningar, detta följdes sedan av klippning, color grade och animationer i efterproduktionen. Låtskrivningen, produktionen, mixningen, mastringen och det övergripande ljudlandskapet är allt skapat från grunden med inspelade ljud och VST:er, vilket skedde parallellt med animation under efterproduktionen.

 

SPOTIFY