skip to Main Content
Master Design

Niki Sundberg

SVENSKA LUDUS

SVENSKA LUDUS är ett utmanande och underhållande spel som utvecklar dina kunskaper inom svenskämnet. Min drivkraft i det här projektet är tanken om att väl genomarbetat visuellt material bör genomsyra undervisningen och kan främja inlärningsförmågan.

Projektet är inriktat på ämnet svenska, då det har en central roll i samtliga skolämnen. Målgruppen är gymnasieelever med extra fokus på elever som är i behov av anpassad undervisning. Dock riktar sig projektet till alla elever då jag tror att interaktivt lärande, olika hjälpmedel och visuellt stöd gynnar alla. Anpassad undervisning ska inte betyda förenkling. Det handlar om att förändra så att det blir mer förståeligt. Om vi ständigt skulle förenkla alla studier i skolan, riskerar vi att urvattna ämnen och i förlängningen göra det mindre intressant, engagerande och utvecklande. Spelet har visat prov på att anpassad undervisning inte behöver betyda förenkling, det går att anpassa undervisningen till att passa olika slags individer utan att reducera innehållet.

SVENSKA LUDUS finns till för att hjälpa elever att skapa ökat engagemang, bättre förståelse kring ämnet samt bidra till en förbättrad retention. Utvecklingen av spelet har skett i samarbete med elever från LBS mediegymnasiet, vilket har gjort att spelet har präglats av workshops, personliga anekdoter och speltester, vilket har bidragit till en värdefull iterationsprocess.

Spela gärna på svenskalektionen, hemma, borta eller lite när-och varsomhelst. Spelet innehåller ordspråk, andra språk, minoritetsspråk, svenska språket och massor av mer än bara språk. Svenska ludus rymmer ämnen som kultur, litteraturhistoria, nya ord, gamla ord och andra ord.

Med analoga sällskapsspel bildas ett annat sammanhang där man kan fokusera helt och hållet på spelet och de människor man spelar med. Flera sinnen inkluderas när man i en grupp tar fram förpackningar, plockar ut innehållet med sina klasskamrater, går igenom regler, läser frågekorten högt för varandra, diskuterar, bråkar och flyttar spelpjäser.

SVENSKA LUDUS är kreativt, okrångligt och lite kul.
(ludus= spel på latin)

 

nikiralfsdotter.myportfolio.com
 @nikiralfsdotter
nikirebecka@gmail.com