skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Nathalie Bilan

Stray

Kultur och identitet är begrepp jag ofta återkommer till i mitt arbete. Jag är intresserad av den gemensamma nämnaren, hur kulturella identiteter skapas genom bilder och berättelser. Genom fotografiet vill jag uppehålla mig vid skärningspunkten där kultur skapas, bevaras, omvandlas och förmedlas. Här uppstår en flytande gräns mellan verklighet och fiktion, mellan vardag och konst.

Verket Stray skildrar en personlig resa genom identitet, arv och tillhörighet. Genom att titta på fotoalbum och filmer från min barndom har jag börjat reflektera över vad ordet mellanförskap innebär för mig. Rotlösheten som jag har känt under stora delar av mitt vuxna liv, kan det vara ett resultat av ett mellanförskap? Att kunna “passera” som något utan att själv identifiera sig med det. Att leta efter sitt hem men inte hitta det.

Mellanförskapet, att inte helt tillhöra någon samhällsgemenskap, kan se ut på många sätt. Mitt utseende har skonat mig från rasism men det finns många som upplever detta dagligen. Ett utseende som passar eller inte passar inom normen avgör hur du kommer att bli bemött. Jag har suttit med i samtal med rasistiska inslag där andra inte vetat om min bakgrund, mitt efternamn har inte skapat hinder för mig i jobbsammanhang och jag har kunnat passera gränser utan att bli stoppad.
Är det gränser som skapar mellanförskap? Statsgränser, geografiska gränser och kulturella gränser. Jag funderar på hur vi hade känt oss om vi var världsmedborgare istället för att tillhöra en sida av en gräns.
Mina föräldrar har nu levt längre i Sverige än i sina hemländer och min anknytning till deras hemländer blir allt svagare i takt med att familjemedlemmar dör. Ju äldre jag blir desto mer inser jag att de människor som skulle kunna svara på mina frågor är borta och att det enda jag har kvar är fotografierna och ovissheten om mitt arv.

@natbilan
nathaliebilan.se