skip to Main Content
Master Textilkonst

Naomi Sussex

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Bead Body Chapel

I sitt examensarbete undersöker Naomi Sussex de inneboende terapeutiska och taktila egenskaperna hos pärlor. Som enskilda och kollektiva enheter har de både andligt och funktionellt värde som kan ge fysisk och känslomässig komfort, samtidigt som de innehar en känsla av mystik. Denna dualitet av syfte och mening materialiseras i den skiftande ytan och genom mönstret pärlorna, som har gjutits och ytbehandlats individuellt, för att respondera på omvärldens förändringar i ljus och temperatur.