skip to Main Content
Kandidat Fotografi

 Nadja Brečević

High Above the Clouds, And Deep Into the Ground

Etsningar i plexiglas, kedjelänkar, snäckskal (havsöra), sten, video (40 min), 2023.

I sitt arbete använder Nadja Brečević fotografi i installationer för att undersöka sina förfäders fysiska och mytologiska land. I sitt verk High Above the Clouds, And Deep Into the Ground porträtterar hon Velebit, en bergskedja i Kroatien. Velebit fungerar som en plats men också som en gestalt av konstant närvaro. Under de första århundradena av Kroatiens historia var Velebit ett heligt berg där älvor sades bo. Berget symboliserar betydelsen av kulturella myter och fantasier. Genom sitt arbete försöker Brečević knyta an med berget och alla berättelser som det bär med sig.

I hennes installation är bergen en projektion av en idé som finns bortom den verklighet som når våra sinnen. Nadja Brečević bjuder in betraktaren i sitt eget mörkrum där hon kontinuerligt skapar en positiv kopia bakom det negativa originalet. Mörkrumslampan är inte statisk och röd utan emanerar ett flöde av rörliga bilder som kommer från den bortomvärldsliga region på vilken människan sedan urminnes tider har projicerat sitt spekulativa sökande efter det metafysiska: himlen.

 

@nadjabrecevic