skip to Main Content
Kandidat Textil-Kropp-Rum

Moira Nilsson

RUMMET HÄR- RUMMET DÄR

– Jag tar vägen genom fönstret men rummet är inte där, jag vänder mig tillbaka och där är det, eller nästan, liknande, fönstret tar vägen genom mig, plötsligt är det här

I detta rumsgestaltande verk Rummet Här- Rummet Där undersöks fönsterreflektioner. Det fenomen där rummet innanför och rummet utanför en fönsterruta med rätt ljusförhållande visuellt upplevs bli till ett. Nilsson fascineras av hur två rum av vitt skilda, kontrasterande karaktär får mötas och samexistera. Hur kan något surrealistiskt och förgängligt ges beständighet? Genom en mängd olika tekniker och material, huvudsakligen textila, finner Nilsson sätt att låta det visuella bli fysiskt, reflektionen blir ett rum att kliva in i och interagera med.

@moiranilsson
moiranilsson@gmail.com